Bøker

Les mer:

Karsten Rødder og romanen «Knus ikke en elendig i porten»

Kitty Lange Kielland: jærmaler & skribent

Historiske turstier Madla: Madlaveien, Nygårdsbakken, Møllebukta, Hiort-huset, Skytebanen, Madlatuå, Madlaleiren, Kompani Linges vei, Mylldal

Om Stavangers ordførere 1837-2017

Sigbjørn Obstfelder: sett fra Stavanger – fødebyen

Bruddet: krigen 1807-1814: sett fra Stavanger og Rogaland : en samling lokalhistorisk stoff

Guide til Stavanger Domkirke

Fattig-Stavanger – En bok om Stavanger 1900–1940 skrevet for ungdom

Brødrene Zetlitz i Stavanger

«Øve dammen i Junaiten» – Utvandring til Amerika, sett fra Stavanger og Ryfylke

Madla i fortid – Madla • Revheim • Sunde

Alexander L. Kielland – «i slekt me hele byen»

Livet er å velge – En bok om andre verdenskrig i Rogaland – skrevet for ungdom

Peder Severin Krøyer