Guide til Stavanger Domkirke

 

Innhold

  1. Forord – 3
  2. Domkirken utvendig – 5
  3. Domkirken innvendig – 19
    1. Forhallen – 19
    2. Kirkeskipet – 25
    3. Kirkekoret – 37

Forord

Stavanger Domkirke har hatt og har en sentral posisjon i mitt liv – enten vi snakker om den personlige eller den lokalhistoriske delen av dette livet.

For en liten gutt, er såkalt «fredsbarn» av 1946-generasjonen, var det en overveldende opplevelse å skubbe opp dobbeltdøren til våpenhuset i Stavanger Domkirke og deretter skue et under av himmelstrebende gotiske hvelv – og et enormt kirkerom fullt av vakker ornamentikk, steinfigurer, glassmalerier, orgelpiper, messinglamper og digre malerier – et rom annerledes enn noe annet han hadde sett i sitt unge liv.

En blir heldigvis aldri ferdig med Domkirken. Mens jeg skrev ferdig den foreliggende guiden til kirken, ble jeg invitert opp på et spennende orgel-, og klokkespilloft – og til loftsrommet over kirkens kor. Et mindre epitafium ble tatt ned av nordre sakristivegg for at jeg skulle få fotografere det på nært hold. På baksiden oppdaget jeg et maleri fra 1600-tallet!

Domkirken har en sentral plass i min familiehistorie. Min mor ble døpt der i 1915, mine foreldre ble konfirmert og viet i denne kirken og far ble, i april 1982, bisatt fra den kirken han var så glad i. Min eldre bror og jeg er begge døpt, konfirmert og viet i Stavanger Domkirke, og mine to eldste barn er døpt der. Domkirken har således stått sentralt ved livets viktige stoppesteder i min familie – og bidratt til å gi familiemedlemmene innhold til hverdag, fest, sorg og eksistens.

Den som vil si noe om Stavangers historie, kommer ikke utenom Domkirken. Det er ikke for sterkt å hevde at kirkebyen Stavanger vokste fram omkring Domkirken. Som lærer nyttet jeg Domkirkens historie i mange sammenhenger. Jeg laget etter hvert også en guide til bruk for mine elever når jeg hadde dem med meg på ekskursjoner til Stavanger sentrum.

Denne guiden hadde jeg ikke hjerte til å kassere da jeg ryddet mine papirer etter 40 års arbeid i Stavangers grunnskole. Jeg har gjennom herværende publikasjon søkt å gjøre denne guiden tilgjengelig for et større publikum – både innenfor og utenfor skolestuene.

Guiden er delt i fire bolker: 1) Domkirken utvendig, 2) Forhallen, 3) Kirkeskipet og 4) Kirkekoret. Hver av de fire bolkene er nummert adskilt i guiden. Se den nummererte gunntegningen!

Takk til Tor Dagfinn Veen i «Skagen Fondene» for økonomisk støtte til utgivelsen av guiden og til Sven T. Haugbråten i Rogaland Forlag som har tatt seg av alt praktisk arbeid i tilknytning til utgivelsen. Inge Bruland takkes for lån av noen fotografier fra hans Domkirkebok, og Alf Magne Pettersen for råd vedrørende guidens lay-out og omslag

Stavanger 11. mars 2013 Gunnar A. Skadberg