Byvandring med Gunnar Skadberg

28 Mai 2014

Byvandring med Gunnar Skadberg som guide

”På kant med loven – glimt fra Stavangers lokalhistorie”

Sted: Kiellandhagen
Medlemmer Byhistorisk Forening Stavanger gratis, ikke medlemmer kr. 100

 

Stavangers kulturpris 2007

Les mer i Stavanger Aftenbladet

Kommunalstyret har siden 1982 delt ut Stavanger kommunes kulturpris til en person som gjennom en årrekke har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i Stavanger. Prisen består av en gavesjekk og en statuett av Stinius Fredriksen. Mer informasjon her.