Livet er å velge

Livet er å velge – En bok om andre verdenskrig i Rogaland – skrevet for ungdom

Innhold

 1. Forord
 2. Innledning
 3. Krigen kommer til Norge
 4. Forsvaret av Stavangerhalvøya
 5. Angrepet mot Sola
 6. Stavanger blir tatt
 7. Kampen om Sør-Rogaland
 8. Om Martin Jacobsens videre skjebne
 9. Svein S. – gutten som valge «feil» side i krigen
 10. Dag fra Hillevåg
 11. Harald Sem – den hemmelige agenten
 12. Helge Hansen – sabotøren
 13. Finn Kleppe – konsentrasjonsleirfangen
 14. Jentene og krigen
 15. Jøssing-vitser
 16. Krigen i Norge 1940-1945 – en oppsummering
 17. Fred og frihet igjen. Avslutning
 18. Ordforklaringer
 19. Kilder – muntlige og skriftlige

1989

Nasjonalbiblioteket