Karsten Rødder og romanen «Knus ikke en elendig i porten»

Denne boken er en kort biograf om Karsten Redder som først og fremst forbindes med romanen «Knus ikke en elendig i porten», trolig den sterkeste oppvekstromanen som er skrevet av en forfatter fra Stavanger.

Boken om Roedder søker også å vise hvordan han har nyttet sin barndom i Stavanger Øst og sitt opphold på tvangsskolen Lindøy som fundament for romanen, en roman som på overbevisende vis beskriver hvordan et vart barnesinn møter en røff virkelighet i Stavanger tidlig på 1900-tallet.

Boken forteller også hvordan Roedders liv artet seg etter at han forlot hjembyen som 14-åring.

Innhold

Innledning 5
Biografiske opplysninger om Karsten Rødder 7
   Hvor bodde Karsten Rødder i barndommen? 10
En turbulent barndom i østre bydel 13
Elev ved St. Johannes skole 14
Karsten Rødder på St. Petri skole 15
Møte med ordensmakten 16
Karsten Rødders sak i Stavanger vergeråd 17
Karsten Rødder på Lindøy 18
Skolestyrer Storsteen 20
Hva «Dagbok for Lindy 1911-1917» forteller 22
   Ansatte ved Lindøy skole 23
Ukjureskap på Lindøy 25
Dødsfall pa Lindøy 27
Rømning og rømningsforsøk 29
Besøk i byen 30
Frukttyveri i Sorvik-hagen 32
Konfirmasjon 33
Brevet fra faren 36
Til sjøs 37
Etablering i USA. Utdannelse og yrkesvalg 39
Hjemmebesøk i 1928 40
Biskop Lunde 42
Nordisk Tidende 43
Stavangerbesøk i 1957 48
Hjem til Norge for godt 50
Ættetavle for Karsten Rødder 52
Opphavet 54
   Faren og hans familie
Den yrkesaktive Ivar Pettersen Rødder 59
   Familien Vikstrøm 63
Ivar Rødders alderdom 67
Hva mente familien Rødder om forfatteren? 69
Karsten Rødders morsfamilie 70
Knus ikke en elendig i porten 73
Visslebyen 78
Presentasjon av noen av romanens aktører 79
   Jakob Marl
Ut å gøre tjeneste 80
Lesehesten og skribenten 81
Konfirmasjon 84
Til sjøs 85
Jakobs vurdering av seg selv 86
Om Jakob Marls far 88
Om Jakob Marls mor 93
«Bestene» 95
Var Rødder av adelsslekt? 97
   Karsten Rødders forfedre – en oversikt 98
Tante Celia 101
Onkel Anker 102
Frøken Irgens 104
   Mathilde Wareberg, Karsten Røodders lærer på Johannes skole 107
Seksuelle overgrep 108
   Andre modeller: Lotte og Edvard 109
Ukjureskap og kriminalitet 111
Jakob på «Håpet» 112
Bestyreren 113
Tonning 116
Lærer Petri 118
Stavangernavn Roedder nyttet i sin roman 120
   Personnavn, gatenavn. stedsnavn
   Navn på institusjoner, bygninger og bedrifter
Karsten Roedders planer om nye bokprosjekter 124
Kilder, skriftlige og muntlige 126


2022

Nasjonalbiblioteket