Velkommen

Gunnar Skadberg er forfatter og lokalhistoriker. Han har arbeidt som lærer i Stavanger fra 1968 – 2008, den lengste perioden ved Kristianslyst skole. Han har skrevet en rekke lokalhistoriske artikler og bøker, og han ble i 2007 tildelt Stavanger kommunes kulturpris for sine lokalhistoriske arbeider.