Sigbjørn Obstfelder: sett fra Stavanger – fødebyen

I 2016 er det 150 år siden Stavangers fremste lyriker, Sigbjørn Obstfelder, ble født. Forfatteren fikk bare leve i 33 år på den planeten han fant så underlig og smertefull at han brukte størstedelen av sin tid og kraft til å meisle ut sitt liv i ord og toner. Bokens tittel, «Sigbjørn Obstfelder sett fra Stavanger, fødebyen», antyder at manuset vektlegger Obstfelders tilknytning til fødeby og hjemfylke, men vi følger også lyrikeren til Kristiania, Amerika og Europas storbyer der han kamperte sammen med noen av Skandinavias mest toneangivende kunstnere. Boken søker å vise at «modernisten» Obstfelders tanker om liv og lagnad er overraskende aktuelle 150 år etter at han kom til verden i Kongsgaten ved Breiavatnet.

Innhold

Forord
Slektsbakgrunn
Sigbjørn Obstfelders farfar Johann Gottfried Obstfelder
   og farmor Bertha Andersdatter Qvaløen
Farfaren dør og farmoren flytter til byen
Sigbjørn Obstfelders far
Herman Friedrich Obstfelder
Jørpelandsvågen1879-1882
Tilbake til Stavanger 1882
Eget hus i Pedersgate 25
Regningsbud
Sigbjørns brev til faren…
Barndom, oppvekst og søsken
Søskenflokken Sigbjørn Obstfelder vokste opp i
Signe Obstfelder hos familien Moren i Trysil..
Mange barnefodsler og høy dødsrate i familien Obestfelder
Morslengsel
Skolegang på Kongsgård.
Middelskoleelev og gymnasiast.
Engasjement i gymnassamfunnet «Idun»
Konfirmant
Examen artium
Engasjement i Stavanger Totalavholdsforening 1884-1886
Forfatteren i emning
Obstfelder som taler
På besøk i Ryfylke sommeren 1884
Johannes Arneson og Sigbjørn Obstfelder
Nikolai Rygg om Sigbjørn Obstfelder
Sigbjørn Obstfelder i Bergen
Student
Besøk i hjembyen 1885/86/87
 – mote med Alexander L. Kielland
Huslærerpost hos marinemaler Bennetter på Sola.
Litteraten formes
I Sauda 1886
Til Kristiania hosten 1886
Sigbjørn i arresten
Student og asket
Språkkurs i Seljord sommeren 1888
Elev ved Kristiania Tekniske skole 1888-1890
I Amerika 1890-1891
Andreas Nielsen Rygh og Sigbjørn Obstfelder
Om Sigbjørns bror Herman
Brev fra Amerika til Peder Blix
Amerikaoppholdet – et tilbakeblikk.
Hjemme igjen 1891 – psykisk sammenbrudd
Om Obstfelders mental problemer ved hjemkomst Norge i 1891
Stavanger julen 1891
Oda og Sigbjørn
Ut i Europa.
Ny skaperkraft
Obstfelder og Munch
Obstfelder om Jæger
Hva søkte Otbstfelder gjennom sitt forfatterskap?
Obstfelders forhold til musikken.
Obstfelder – som Ahasverus – den evige vandrer
Ingeborg
Den famøse fjellturen
Slutten
Enkefru Obstfelder
Lili Obstfelder
Vigelands bauta over Obstfelder
Helge Rodes minnedikt over Sigbjørn Obstfelder
Steder hvor Sigbjørn Obstfelder har bodd i Stavanger
Etterord
Kilder

2016

Nasjonalbiblioteket