Om Stavangers ordførere 1837-2017


«Stavangers ordførere 1837-2017» er den første publikasjonen som gir en biografisk oversikt over byens ordførere fra formannskapslovene ble innført i 1837 og fram til i dag. Boken søker primært å fortelle noe om hvem disse personene var som, på vegne av Stavangers innbyggere, påtok seg det politiske lederskapet i byen og kunne smykke seg med tittelen «Ordfører i Stavanger». Med en påpekning av hvilke saker den enkelte ordfører var mest opptatt av, gir også boken en fin oversikt over byens historie gjennom de siste 180 årene. Også Stavangers ordførere innsatt av naziregimet under andre verdenskrig, har fått omtale i boken. Selv om disse representantene ikke var demokratisk valgt til sine verv, bar de ordførertittelen. Og Stavanger slapp forholdsvis billig unna NS-regimet 1940-1945, da alle de fire ordførerne i denne perioden ledet politikken som ble ført med ansvar og anstendighet.

2017

Nasjonalbiblioteket