Stavangers kulturpris 2007

Les mer i Stavanger Aftenbladet

Kommunalstyret har siden 1982 delt ut Stavanger kommunes kulturpris til en person som gjennom en årrekke har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i Stavanger. Prisen består av en gavesjekk og en statuett av Stinius Fredriksen. Mer informasjon her.